Wednesday, April 29, 2009

المحاضرة الثالثة - النكرة والمعرفة

28hb April;8.30am - Hari ini kuliah kami bersambung seperti biasa mengikut jadual. Kuliah hari ini bertajuk النكرة والمعرفة "an-Nakirah wa al-Ma'rifah". Hari ini giliran Dr. Attaa Abu Jabin ersama kami. Kuliah hari ni bertumpukan kepada qawaid semata-mata. Semua yg diajar adalah tajuk2 yang pernah kami pelajari sebelum ini, tapi kuliah hari ini lebih berfokuskan ulangkaji, latih tubi secara lisan dan bertulis serta aktiviti kumpulan dan individu. Antara isi kuliah hari ini adalah:

النكرة والمعرفة
أقسام المعرفة
1- الضمير
2- العلم
3- أسماء الإشارة
4- الاسم الموصول
5- المعرف بـ أل
6- المعرف بالإضافلة
7- المعرف بالنداء

المبتدأ والخبر والنواسخ
1- المبتدأ
أحوال المبتدأ
تقديم المبتدأ وجوبا
2- الخبر
تقديم الخبر وجوبا
وجوب حذف الخبر
3- النواسخ
كان وأخواتها
إن وأخواتها

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online