Monday, May 11, 2009

Bengkel 12


10.05.2009-Ahad-Mudiriah-05.00pm - 8.00pm:

Bengkel petang ini diadakan khusus untuk membincangkan Modul Cadangan Memperkasakan Bahasa Arab Sekolah Rendah. Tn. Hj. Mohd Ahir (Ketua Deligasi) membentangkan rangka kerja untuk menyiapkan modul ini berdasarkan dapatan yang kami semua perolehi sepanjang kursus melalui kuliah dan bengkel di Mudiriah, lawatan ke sekolah rendah kerajaan, sekolah menengah kerajaan, sekolah antarabangsa, lawatan ke bahagian-bahagian di kementerian pelajaran Oman dan bahan-bahan rujukan yang terdapat di sini. Cadangan ini akan dikemukakan dan dibentangkan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia apabila kembali ke tanah air nanti.

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online