Wednesday, May 6, 2009

Bengkel 8...

05th Mei 2009, 5.00pm, Mudiriah:

Bengkel petang ini adalah bertujuan membentang laporan lawatan ke sekolah. Laporan dibentang mengikut kumpulan bermula sejak lawatan minggu pertama hingga kelmarin. Tujuan pembentangan adalah untuk mendapat respon semua peserta sebelum laporan lawatan tersebut diterima secara rasmi. Semua laporan daripada setiap kumpulan dikumpulkan dan diseragamkan dan kemudiannya diserahkan kepada unit dokumentasi. Antara isi kandungan laporan tersebut ialah: 1-Laporan Tinjauan Aktiviti P&P, Laporan Tinjauan Pengurusan Sekolah, 3-Laporan Ringkas Secara Umum, 4-Laporan Lengkap P&P Matapelajaran Bahasa Arab di sekolah. Banyak format juga yang hendak disediakan dan diseragamkan. Walau bagaimanapun, semua tugas dapat dilaksanakan dengan sebaiknya...

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online