Monday, May 11, 2009

المحاضرةالثامنة

10.05.2009-Ahad-Mudiriah-08.30am - 01.45.00pm:

Kuliah hari ini dibahagikan kepada 2 slot. Slot pagi bertajuk "Strategi Pembelajaran Koperatif" yang dikendalikan oleh Dr. Muhammad Uqlah dan slot tengahari pula bertajuk "Strategi Pembelajaran Kendiri" yang dikendalikan oleh Dr. A'ta Abu Jabin. Kuliah hari ini cukup menarik dengan strategi yang digunakan oleh Dr. Muhammad Uqlah yang sememangnya bersemangat sejak awal kuliah hingga ke penghujungnya...

إدارة التعلم التعاوني والعمل في المجموعات
د. محمد أحمد عقلة
مدرب مادة اللغة العربية

مفهوم التعلم التعاوني - معايير التعلم التعاوني - أساليب التعلم التعاوني (1-أسلوب الفريق 2-طريقة جكسو 3-أسلوب الإستقصاء الجماعي) - تشكيل المجموعات في التعلم التعاوني - تنمية المهارات التعاونية لدى المتعلمين في المجموعات - خطوات تنفيذ التعلم التعاوني (1-الخطوات التخطيطية 2-الخطوات التنفيذية 3-الخطوات الإسنادية 4-الخطوات التقويمية) - مميزات التعلم التعاوني - فوائد التعلم التعاوني - خطة درس في اللغة العربية باستراتجية التعلم التعاوني

التعلم الذاتي، مفهومه، وماهيته، وأسلوب تدريبسه
د. عطاء أبو جبين
مدرب مادة اللغة العربية

أولا: الإطار النظري: مفهوم التعلم الذاتي - أهمية التعلم الذاتي - أهداف التعلم الذاتي - خصائص أسلوب التعلم الذاتي - أساليب إكتساب مهارات التعلم الذاتي (1-التقليدية 2-الحديثة: أ-الموديلات التعليمية ب-التعليم المبرمج ج-التعليم القائم على الحاسب الآلي د-أسلوب التعلم بالحقائب التعليمية أو الرزم التعليمية هـ-التعلم الإتقاني و-التعلم بالاكتشاف) - دور المعلم اللغة العربية في إكتساب مهارات التعلم الذاتي - تقويم إكتساب مهارات التعلم الذاتي
ثانيا: الإطار العملي

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online